استاد مشاور

استاد مشاور دانشگاه علوم پرشکی شیراز

چشم انداز

مدیریت استاد مشاور دانشگاه علوم پزشكي شيراز بر آن است تا با توجه به ارزشهاي اسلامی و ایرانی و استفاده  از توانمندی های درون بخشی و فرصت های برون بخشي برابر با چشم انداز معاونت آموزشی دانشگاه، با بهره گیری از اساتید توانمند و پویا و تجهیزات و سیستم های آموزشی، دانشگاه را به صورت محیطی با نشاط و پرامید برای دانشجویان در آورد تا دانشگاه بتواند طي 5 سال آينده به جايگاه اول در قطب آموزش علوم پزشكي منطقه مدیترانه شرقی و شمال افریقا (منا) دست یابد و به عنوان دانشگاهي شاخص در فراهم كردن محيط رشد، بالندگي و پرورش استعدادهاي خلاق در ابعاد داخلی و بین المللی و همچنین شكوفايي و تقویت چرخه علم و نوآوری و ثروت تبدیل گردد.

 

رسالت

مدیریت استاد مشاور دانشگاه قصد دارد با تكيه بر الطاف الهي و سرمايه هاي ارزشمند منابع انساني، کمک کند تا تربيت فراگیران رده های مختلف پزشكي و پيراپزشكي پاسخگو به نيازهاي درحال تغيير جامعه و ارتقای مهارت‏های فردی، اجتماعی و حرفه‏ای آنها جهت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه و گسترش مرزهاي دانش روز دنيا و مطابق با رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه به بهترین نحو ممکن اجرا گردد.

 

گزارش عملکرد مدیریت استاد مشاور دانشگاه علوم پرشکی شیراز

برگزاری 10 جلسه کمیته مرکزی مسئولین  استاد مشاور دانشکده ها

برگزاری 5 جلسه کمیته مرکزی دانشجویی استاد مشاور دانشگاه

برگزاری یک جلسه شورای سیاستگزاری استاد مشاور با حضور ریاست محترم دانشگاه

برگزاری دو کارگاه آموزشی سطح یک و دو استاد مشاور جهت مسولین استاد مشاور دانشکده ها

بررسی و ارزیابی  پرونده های استاد مشاور در سطح دانشگاه

برگزاری اجرای طرح رویش و معرفی استاد مشاورجهت دانشجویان جدیدالورود

برپایی غرفه دانشجویی استاد مشاور جهت دانشجویان جدیدالورود

 

اهداف

  1. شناسایی توانایی ها و استعدادهای دانشجویان و کمک به بالفعل کردن آنها
  2. آموزش روابط مثبت و روابط مثبت و روشن کردن چشم انداز حرفه ای
  3. افزایش احساس عزت نفس و اعتماد به نفس، خود ارزشمندی، انگیزه، هدفمند زیستی همراه با زندگی تعریف شده، شناخت توانایی ها و محدودیت ها
  4. ارتباط با الگوهای موفق حرفه ای
  5. یکپارچه سازی رشد همه جانبه در حیطه های شناختی، روانی-اجتماعی، اخلاقی و فردی دانشجو در کنار رشد ابعاد آموزشی و تحصیلی
  6. معرفی اساتید به عنوان الگوهای در دسترس برای زندگی فردی و حرفه ای دانشجو جهت بهره گیری او در تعیین اهداف زندگی، شناخت علائق و استعدادها و ساخت ارزشهای فردی و هویت حرفه ای و شناخت محدودیت ها و توانمندی های فردی
  7. کاهش افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجو و تسهیل فرآیند فارغ التحصیلی

صحفه استاد مشاور دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دست بازسازی و تکمیل شدن است. لطفا صبور باشید.

Days
Hours
Minutes
Seconds