دومین دوره آموزش مجازی مدیریت بحران های سلامت با محوریت پاندمی کووید -۱۹

شیوع ویروس کرونا ،سبک زندگی همه انسان ها در سراسر کره خاکی تحت تاثیر قرارگرفت. اتخاذ روش های متفاوت درست یا نادرست گاه منجر به کنترل همه گیری و گاه منجر به صدمات مالی و جانی بیشتری شد.
تاکنون به مدیریت این بحران و چگونگی کنترل این پاندمی فکر کرده اید؟
پس از استقبال چشمگیر از دوره اول، دوره دوم را با سناریو و تمرین های جدید برگزار خواهیم کرد.

مختصری درباره این دوره بدانیم:
1. دوره ۲۲روزه از ۲۹ مهر تا ۲۰ آبان
2. یادگیری مقدمه ای درباره مدیریت بحران های سلامت از طریق بازی جدی به شیوه ای جذاب ،علمی و اثرگذار
3.اعطای گواهی معتبر از طرف دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران