صحفه نخست

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی

زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز

وبسایت رسمی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی شیراز از سه بخش باشگاه پژوهشی، کمیته استعداد درخشان و مِدوُرک میزبانی می کند و به تمامی اساتید و دانشجویان خدمت رسانی میکند.

طرح های مدورک
کلاس ها و دوره ها
اخبار

انتخابات کمیته تحقیقات-اطلاعیه3

اطلاعیه شماره ۳ کمیته تحقیقات دانشجویی :به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم میرساند انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی…

ادامه مطلب

انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی-اطلاعیه2

:red_circle::large_blue_circle:اطلاعیه شماره ۲ انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی:به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم میرساند انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی…

ادامه مطلب

انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی-اطلاعیه1

اطلاعیه انتخابات سالانه کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی اعضایی که برای مرحله اول تایید صلاحیت شدند( به ترتیب حروف الفبا) :…

ادامه مطلب

Proofreading & Paraphrasing Traineeship

ادامه مطلب
گالری شیراز و فعالیتها