طرح های اقتصادی

طرح های اقتصادی مِدوُرک

به طرح های اقتصادی خوش آمدید!

در این دسته از طرح های مدورک، شما می توانید در یک محیط امن، به اشتغال زایی و همینطور کسب درآمد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بپردازید. قردادهای کاری ما، قردادهای رسمی بین کارفرما و کارمند خواهند بود که تحت نظارت بخش پژوهشی دانشگاه بصورت دقیق انجام می شود.