باشگاه پژوهشی

معرفی

باشگاه پژوهشی پزشکی به عنوان واحد پژوهش های دانشجویی دانشکده پزشکی شیراز از بهار 1387 آغاز به فعالیت نموده است.ایده اولیه تاسیس این مجموعه در زمستان 1386 از طرف جمعی از دانشجویان پزشکی به مسئولین دانشگاه ارائه وپس از کسب مجوز، فعالیت علمی – اجرایی گروه دانشجویان موسس از ابتدای بهار 1387 آغاز که طی مراسمی در تاریخ 28/3/87 وبا حضور ریاست دانشگاه و دانشکده و معاونین ایشان و به واسطه رونمایی از وب سایت باشگاه ، رسما به عنوان واحد مسئول ساماندهی فعالیت پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی به اساتید و مسئولین و دانشجویان دانشکده معرفی گردید. در همان ایام و به دنبال تاسیس پژوهشکده دانشجویی علوم پزشکی به دستور مقام معظم رهبری در سفر ایشان به شیراز ، باشگاه پژوهشی پزشکی به عنوان شعبه ای از این پژوهشکده در دانشکده پزشکی شناخته شد که پس از تدوین اساسنامه اولیه باشگاه از سوی هیئت موسس و ارائه به شورای پژوهش دانشگاه مقرر گردید کلیه دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجموعه ای را تحت عنوان باشگاه پژوهشی دانشکده مربوطه تاسیس و قسمت نظارت و هدایت پژوهشکده دانشجویی به عنوان جایگزین کمیته تحقیقات دانشجویی سابق به فعالیت بپردازند.

از همان بدو تاسیس باشگاه و به پیروی از اساسنامه تدوین شده ، اعضای هیئت موسس تلاش در راستای تحقق اهداف ذکر شده در اساسنامه را با تشکیل شورای مرکزی باشگاه آغاز نمودند که هر یک از اعضا به تناسب مسئولیت خود موظف به تشکیل گروه های مطالعاتی و پژوهشی گردیده و با ایجاد تعامل مناسب با معاونت پژوهشی ، مراکز تحقیقاتی و بخش های آموزشی دانشگاه در سطوح مختلف ، روز به روز حیطه فعالیت باشگاه گسترش یافته و این روند هم چنان ادامه دارد.

پژوهش و تحقیق از جمله واژگانی هستند که شاید به دلیل کاربرد زیاد آن در محاورات ،مکاتبات و مطالعات روزمره ی اقشار مختلف جامعه اعم از علوم پزشکی ،ریاضی ،انسانی و…. همچون برخی واژگان پرکاربرد دیگر، معنای اصیل آنها به دست فراموشی سپرده شده است و یا لااقل کم تر مورد توجه قرار می گیرد و آنچه از این واژه مستفاد می گردد بعضا و یا شاید اکثرا محصولات جانبی این امر مقدس (پژوهش) است و نه رسالت و مضمون حقیقی آن؛ جای بسی تامل است که چراو چگونه پرداختن به تحقیق و پژوهش با هدف نیل به حقیقت هر چیز وبا یافتن پاسخ سوالات بی پاسخ علوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد. آنچه که به وفور میان اساتید و دانشجویان به عنوان محصول پژوهش فرض می شود ،پر کردن رزمه و کسب ارتقای درجات علمی ودانشگاهی است .آفتی بر پژوهش که چنانچه مورد آسیب شناسی قرار گیرد شاید عامل آن از یک سو نظام ارزیابی ناکامل جامعه علمی از پژوهشگران باشد به طوری که کمیت در پژوهش بر کیفیت آن مقدم است واز سوی دیگر عدم آشنایی صحیح و کامل پژوهشگران با جایگاه خطیر این امر مقدس و نقش آن در ارتقای سطح کیفی جامعه بشری در همه ابعاد آن…..

آنجه گفته شد ،یکی از دغدغه ها و نگرانی های موجود در عرصه پژوهش و از جمله پژوهش دانشجویی در حیطه علوم پزشکی می باشد؛از واقعیت های دیگر که به نظر می رسد موجبات کاهش سطح کمی و کیفی پژوهش را در میان دانشجویان پزشکی فراهم آورده است میتوان به گسترده شدن سطح و عمق دانش موجود در این رشته اشاره کرد که با وجود تمام مزایا وخدماتی که در تامین سلامت جامعه بشری به دنبال داشته است به خودی خود سبب ایجاددید جزء نگر در پزشکان و پژوهشگران  پزشک گردیده است و ایشان را از سایر علوم و معارف موجود از جمله ریاضیات ،فیزیک،فلسفه، عرفان و …که بی شک هر یک نقش انکار ناپذیری در پی بردن به راز هستی و به دنبال آن سلامت جسمانی و روحانی بشر به عهده دارند، غافل نموده است .

لزوم آشنایی پزشکان با مراحل و روشهای استاندارد پژوهش پزشکی از یک طرف و سنگینی بار مسئولیت ووظائف درمانی اساتید و دانشجویان رشته پزشکی در مقاطع دستیاری و بالا تر از آن از طرف دیگر ، لزوم آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی با پژوهش و استاندارد های موجود آن را بیش از پیش آشکار می سازد.

لذا اعضای شورای مرکزی باشگاه پژوهشی پزشکی به عنوان واحد پژوهش دانشجویی دانشکده پزشکی ،در کنار سر پرستان هیئت علمی واحد های مختلف باشگاه (اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی )و تحت نظارت و حمایت پژوهشکده دانشجویی دانشگاه علوم  پزشکی شیراز و همچنین معاونت پژوهشی و دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی تمام تلاش خود را در راستای هر چه بیشتر آشنا شدن دانشجویان با معنای اصیل پژوهش و جایگاه و رسالت پژوهشگر در جامعه پزشکی و همچنین زمینه سازی آشنایی ایشان با سایر علوم مرتبط با پزشکی و استاندارد های پژوهشی بواسطه برگزاری کارگاهها ،سمینار ،کنگره ها ،تور های پژوهشی و همچنین انجام طرح های پژوهشی به کار گرفته اند و منتظر حضور بیش از پیش دانشجویان و اساتید عزیز در این مجموعه و ارائه نقطه نظرات ،پیشنهادات ایشان جهت هر چه بهتر نمودن فعالیت های خود میباشند.

 علیرضا محسنیان سی سخت 

 1389

 

اخبار پژوهشی