اولین جلسه «در مسیر تجربه» با حضور دکتر امیرهومن هویدایی

در اولین جلسه از مجموعه جلسات در مسیر تجربه، جلسه پای گفت و گو با جناب دکتر امیر هومن هویدایی می‌نشینیم تا از تجارب ارزشمند ایشان بهره ببریم.