مقالات

بخش

اخبار پژوهشی
حسین حسینی

انتخابات کمیته تحقیقات-اطلاعیه3

اطلاعیه شماره ۳ کمیته تحقیقات دانشجویی :به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم میرساند انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سامانه دانشجو برگزار

ادامه مطلب »
اخبار پژوهشی
حسین حسینی

انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی-اطلاعیه2

:red_circle::large_blue_circle:اطلاعیه شماره ۲ انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی:به اطلاع دانشجویان و پژوهشگران محترم میرساند انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۱۱ اسفند

ادامه مطلب »